Stan Borys MOTYWACJA     
  GLOWNA   BIOGRAFIA   MUZYKA   WIADOMOŚCI   GALERIA   VIDEO   TEKSTY PIOSENEK   MOTYWACJA   MEDYTACJA   KONCERTY & IMPREZY
  STANAYOGA   RECENZJE   W PRASIE   KONTAKT

SAMI MUSIMY SIĘ MOTYWOWAĆ

O d p o w i e d ź   l e ż y   w   n a s
      Czy warto u progu trzeciego tysiąclecia zatrzymać się w biegu i zweryfikować swoje stanowiska i postawy duchowe wobec siebie i otaczającego nas swiata ? - odpowiedź jest tylko jedna - WARTO. Zawsze warto dokonać zmian.

      Droga do zmian zaczyna się głęboko w nas w środku, trzeba tylko podjąć decyzję na czyn i włączyć się samemu do akcji, zamiast oczekiwać na jakąś siłe zewnętrzną, która nas do akji wciągnie. Ta droga wyczekiwania w bezruchu nazywana jest : i n e r c j a.

      Inercja - to tendencja ciała do pozostawania w bezruchu, czy spoczynku w oczekiwaniu na nadejście siły, która nas do akcji popchnie - zamiast samemu z głębokim przekonaniem akcje te rozpocząć. To znaczy, że coś co już jest w ruchu, pozostanie w ruchu, dopóki inna siła go nie zatrzyma - a to co jest w bezruchu, pozostanie tak, dopóki inna siła go nie ruszy.

      Każdy człowiek ma pewien rodzaj inercji w sobie: Buduje nawyki, stanowiska, postawy, osobowości i zachowania, które przyzwyczajają go do tego, że robi tylko to - do czego sie przyzwyczaił. Nawet jeżeli nie podoba mu sie to co robi, co dokonuje się w jego życiu - to zamiast dokonać zmian - pozostaje przylepiony do starych zwyczajów, starych dróg, wytartych prawideł wydeptanych scieżek.

      Ludzie mają tendencje do skarżenia sie na wszystko, tylko nie na siebie. Ich problemy spowodowane są przez jakieś inne siły jak: pogoda, ekonomia, przełożony w pracy, układy, polityka a nawet ich rodzice. W rezultacie problemy te istnieją, powtarzają się i nic sie nie zmienia - dopóki nie znajdziemy się na drodze zmian - bo to jedyna droga do szczęścia i do sukcesu. Ta stała tendencja, która każe nam robić to, co zawsze robiliśmy i uzyskiwać to co zawsze uzyskiwaliśmy.


B o i m y   s i ę   z m i e n i ć
      To wspaniale cieszyć się z tego co dzieje sie w naszym życiu - ale tragedią jest niezadowolenie, że tak mało w tym życiu uzyskaliśmy.

I   c o   t e r a z   r o b i ć ?
      Koncepcja inercji uczy nas, że będziemy robić wszystko co robiliśmy do tej pory aż przyjdzie nowa siła z zewnątrz i wprowadzi nas w ruch - tak byłoby w przypadku gdybyśmy byli obiektem nieruchomym. Natomiast prawdą jest, że my nie jesteśmy obiektem nieruchomym. Obiekt nieruchomy to ten, który nie moze działać z jego własnej woli.

To piękne zdawać sobie sprawę z możliwości wyboru, z możliwości podejmowania decyzji na temat samego siebie, swoich własnych zmian, zachodzących głeboko w środku. RUCHU A NIE INERCJI.


A k c j i   a   n i e   z a s t o j u
      Twierdzenie, że ktoś inny może nas poruszyć, pobudzić, wpłynąć, motywować - nie zawsze jest właściwym.

M y   s a m i   m u s i m y   s i e   m o t y w o w a ć
      Tylko wtedy, kiedy zdamy sobie sprawe z tego, że my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie - kiedy przestaniemy wyczekiwać na ćoś co się wydarzy, co przyjdzie z zewnątrz - tylko wtedy będziemy zdolni dokonać w naszym życiu zmian - przynieść radość i satysfakcję z dokonania tego osiągnięcia.

     Zmiany i personalny rozwój są wielkim wyzwaniem, czesto trudnym i strachliwym, ale mogą też być wielkim wynagrodzeniem.

      Zmiany konieczne są w osiągnieciu wybranego celu, w spełnieniu naszych marzeń. Zmiany pomagają w kształtowaniu personalnego rozwoju. Ażeby zmian dokonać nie musimy czekać aż do jutra - przecież to wszystko co chcemy zmienić jest tu blisko, jest w środku, jest w nas.

      Są takie chwile - kiedy mamy ochotę zatrzymać się i dokonać ewaluacji naszego życia - kim my naprawdę jesteśmy tam głęboko w środku, jaką spełniamy rolę w życiu i jak naprawdę to nasze życie się toczy. Jeżeli nie możemy zmienić nic wokół siebie - to napewno możemy ZMIENIĆ SIEBIE. Może ta chwila - jest własnie teraz.


O d p o w i e d ź   l e ż y   w   n a s
      Jeżeli nie podoba nam sie to co robimy lub chcemy przeorganizować swoje życie i ulepszyć, udoskonalić siebie, musimy zobowiązać się wobec siebie lub kogos bliskiego, że się zmienimy - że dokonamy zmian.

      Nie przyjdzie to łatwo, będzie to trudne i nie będziemy w tych dokonaniach aż tak bardzo dokładni - ale jeżeli spróbujemy jeden raz - to następna próba będzie lepsza.


Tego życzy Wam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOTYWATOR

GLOWNA   BIOGRAFIA   MUZYKA   WIADOMOŚCI   GALERIA   VIDEO   TEKSTY PIOSENEK   MOTYWACJA   MEDYTACJA   KONCERTY & IMPREZY
  STANAYOGA   RECENZJE   W PRASIE   KONTAKT
Copyright © 2023 Stan Borys All rights reserved.    Design by CyberMash